Świadczymy szerokorozumiane usługi informatyczne, głównie dla Biznesu. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz doradcze, ale przede wszystkim pomagamy przy wdrożeniu nowych technologii oraz zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania teleinformatyczne, między innymi zapewniamy dostęp do sieci Internet, budujemy infrastruktury transmisji danych, VoIP oraz IPSec/VPN.

Dbamy o naszych klientów stale ponosząc poziom bezpieczeństwa ich infrastruktury reagując na bieżąco na nowe podatności systemów informatycznych, tworząc procedury oraz mechanizmy kopii zapasowych.

Prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa, obsługi systemów operacyjnych, sieciowych i chmurowych.

Projektujemy i wdrażamy autorskie aplikacje ukierunkowane na potrzeby współczesnego biznesu.